לקוח – מיטב בית השקעות
משרד פרסום – באומן בר רבנאי
במאי – אביב מערבי
צלם – בנימין חירם
ארטדירקטור – שחר בראדון
עורך – ישראל אוחיון
בית פוסט – ברודקאסט
קריינות – גיל פרנק
מוזיקה – ספרייה