לקוח – מעדנות
משרד פרסום – גלימקן נטלר סמסונוב
במאי – רני כרמלי
צלם – אבי קרפיק
בית פוסט – JCS
עורך – יאיר תמיר
מוזיקה – סיפרייה
קריינות – תמר מור סלע