Client — Isracard
Agency — Bauman Ber Rivnai
Director — Oded Davidof
Photographer – Yaron Sharf
Producer – Liron Omer
Editor — Ron Omer
Post Production — Omri Grossman
Narration — Gil Komar
Sound – Yossi Rabinovich