לקוח – mazda
משרד פרסום – באומן בר רבנאי
במאי – רם ברוך
צלם – מנו קדוש
ארטדירקטור – שמוליק בן שלום
עורך – עדי שריג
בית פוסט – ברודקאסט
קריינות – נועם אבירם
מוזיקה – ספרייה